• EN ISO 9001:2008
  • BS OHSAS 18001:2007

Европул е основана през 2010 в Стара Загора.

С широкоспектърния диапазон от услуги фирмата е стабилно позиционирана, както на българския така и на международния пазар. Член е на Българска Търговско-промишлена палата, Стара Загора и е сертифицирана по EN ISO 9001:2008 и BS OHSAS 18001:2007

Собствениците и управители на дружеството са личности, доказали себе си като лидери и умели ръководители. Либералните фирмени ценности дават свобода в действията и вземането на решения от сътрудниците. Кооперативността при решаването на възникнали проблеми изгражда сплотения екип на компанията.


Нашият екип включва квалифицирани кадри в различни сектори на промишлеността

  • шлосери, шлосери-монтьори
  • специалисти заваръчна техника (WIG, MAC, E-Hand)
  • тръбари – изометристи
  • ел.техници и електромонтьори
  • машинни монтьори
  • тенекеджии, изолаторчици
  • бояджии
  • строителни работници

Ръководени от опитни технически ръководители. Всички специалисти са преминали обучение и притежават валиден сертификат за охрана и безопастност на труда, необходими за оперативната работа на всеки един от тях. Те умеят да работят в екип, което им помага отлично да се справят с предизвикателствата на всеки един нов обект. Изпълняват прецизно задълженията си и подхождат отговорно към всяка поставена задача.